Om Lat.63

 

 

 

 

 

Non-urban art arena in latitude 63

Begreppet non-urban art arena bottnar i idén om att landet ofta beskrivs utifrån det normativa storstadsbegreppet i samhällsfrågor, kultur och hållbar utveckling. Målet är att förändra denna begränsade bild genom att skapa en mötesplats, ett laboratorium för konst, kultur, scenkonst, seminarier, konstprojekt och samhällsdebatt för en hållbar samtid ur ett bredare perspektiv.
Verksamheten tar utgångspunkt i det geografiska läget mitt i Sverige och Norden för att exponera breddgradens kulturliv i kombination med nationell och internationell konst och kultur. Lat.63 är en plattform för bred konstverksamhet i samarbete med regionala och nationella kulturinstitutioner.
Verksamheten är också kopplat till kulturprojektet North Cultitude 6263 som har som mål att skapa ett aktivt nätverk längs 62:a och 63:e breddgraden jorden runt inom 10 år. Lat.63 arbetar för att skapa kontaktytor och samarbeten med nätverk av konstnärer, kulturskapare, arkitekter, forskare och representanter från privat och offentlig verksamhet.
Lat.63 art arena invigdes 3 oktober 2015