Mitt-Salong 6 april–12 maj 2019

MITT-SALONG
Två regioner, fyra landskap.

Mittsvensk konstsalong

Mitt-Salong är en jurybedömd konstsalong med målsättning att sätta fokus på vad som pågår i konstlivet i Sveriges mittersta regioner, Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. En mötesplats för konstnärer och konstuttryck från regionerna på 62 och 63 breddgraden. Vi vill manifestera och lyfta fram konstnärernas arbeten inom detta geografiska område i en gemensam konstsalong. Med stora förhoppningar och stor entusiasm bjuder vi in till denna vårsalong.

Jury

Urvalsjuryn består av Joachim Granit kreativ och konstnärlig ledare för Färgfabriken i Stockholm. Sofia Palmgren curator, har arbetat i 10 år på färgfabriken, nu kulturförvaltningen samt Stockholms läns landsting med inköp och installation av konst på Nya Karolinska Solna (NKS).

Mitt – Salong pris 30 000 kr

Ett pris kommer att ges till utvald deltagande konstnärer av Lars Nittve och Isabella Nilsson.
Lars Nittve (f.d konstchef Modern Tate, Lousiana Danmark, M+ och Museum of Visual Culture Hong Kong).
Isabella Nilsson (f.d konstchef Uppsala Konstmuseum, Millesgården, Göteborgs konstmuseum, ständig sekreterare Kungliga Akademien för de fria konsterna).

Ansökning

• Alla som har fyllt 18 år och bor, verkar eller har anknytning till regionerna Jämtland, Härjedalen och Västernorrland.
• Du kan söka med högst 3 verk, varav högst en film/animation. Samtliga verk måste vara till salu. Arbetena får högst vara tre år gamla. Salongen välkomnar konst i olika material och i alla dess uttrycksformer. Temat är fritt.
• Ansökningsblanketten kommer att vara tillgänglig f.o.m 11 feb 2019
• Ansökan ska vara insänd/poststämpel senast 7 mars 2019

6 april–12 maj 2019

Exercishallen Östersund

Arr. Lat.63 art arena i samarbete med Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Östersunds Kommun, Jämtlands Läns Konstförening, Frösö Park, Östersundshem