SU-EN Butoh 16 sept. 2017

SU-EN Butoh

Butoh, föredrag och konstvideo

SU-EN är flerfaldigt prisbelönt koreograf och butohdanskonstnär. Hon är pionjär och förgrundsfigur för butohkonsten i Sverige. Efter studier hos den legendariska butohkonstnärinnan Yoko Ashikawa och lärlingsskap hos Tomoe Shizune & Hakutobogruppen, har SU-EN etablerat butohkonsten i Sverige och vidarutvecklat sin egensärpräglade butohmetod. SU-EN Butoh Company grundades 1992 i Tokyo. Sedan 1997har verksamheten sin bas i Haglund Skola i Almunge nordost om Uppsala. SU-EN Butoh Company verkar över Sverige och internationellt med föreställningar, workshops, filmproduktion, projekt och föreläsningar.

Mellan 2006 och 2014 curerade SU-EN Friktioner – internationell performancekonstfestival,som samarrangerades med Uppsala konstmuseum vartannat år. Från 2013 är SU-ENockså curator för K.R.O.P.P, en plattform för nutida dans som samarrangeras av Uppsala Konsert & Kongress. År 2011 mottog SU-EN Uchimurapriset från Japan samt kulturpriset från den feministiska konsttidskriften CORA. Hon har tidigare erhållit flera stipendier och utmärkelser för sitt konstnärskap.

För närvarande uppbär SU-EN 10-årigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.

SU-EN har tillsammans med Rickard Sporrong skapat filmverken Slice (2003), Chicken Instruction Video (2004), Chicken Life (2004) och Scrap Life (2005). I samband med SUEN Butoh Company´s 20-års jubileum skapade SU-EN utställningen Visceral Space på Uppsala Konstmuseum. År 2003 utgavs boken Butoh – kroppen och världen och år 2012 utgavs en katalog i samband med 20-års jubileet.

År 2012 erhöll hon Uppsala Kommuns hedersmedalj.

Lördag 16 sept. kl 15:00 

Inträde 90 kr 

Program
15:00 Föreläsning
16:00 Fikapaus
16:20 Videoverk VORACIOUS – glupskhetens kropp
16:45 Dans Hunger Dance, 25 min butoh solo av SU-EN
Utdrag ur VORACIOUS föreställningen
Koreografi och dans: SU-EN
Musik: Lise-Lotte Norelius
17:10 Slut

Lat.63 i samarbete med Estrad Norr (Region Jämtland Härjedalen) och Jämtlands Läns Konstförening