Karavanen 27–30 sept. 2018

Karavanen

Karavanen är ett ambulerande integrationsprojekt på den svenskalandsbygden för ungdomar mellan 10-17 år. Genom skapande workshops sker möten mellan lokala ungdomar och nyanlända. Under sommaren 2018 har Graffitikonstnären Henrik Ljusberg åka tillsammans med fotografen Janne Riikonen runt i en husbil mellan mindre orter runt om i Jämtlands län. På varje ort målas bilen om av bygdens ungdomar. Genom workshops under ledning av Henrik får ungdomarna chansen att genom ett icke verbalt språk uttrycka sig och kommunicera med varandra.

Idag har vi allt fler asylsökande i vårt land och där ibland många barn och ungdomar som har tvingats fly från sina hem hit, till kalla Sverige. Samtidigt som detta sker växer också fördomarna i samhället om vem som är vem och om vem som har rätt att bo i detta land.

På många av orterna på den jämtländska landsbygden där dessa människor hamnar är det många mil i bil för att kunna ta del av konst och kultur. Vilket är en stor del i att förstå och komma in i samhället.

 

Graffitikonstnären Henrik Ljusberg har tidigare erfarenheter av workshops med graffiti som visat att det är en bra metod för att skapa engagemang och viljan att uttrycka sig och mötas bland ungdomar. Graffiti framställs som ett uttryckssätt i storstäderna, men efterfrågas av ungdomar runt om i hela landet. Allt detta i kombination med tanken på en husbil som färdmedel och plattform för workshops på olika orter har växt fram till det projektet är idag.

 

Janne Riikonen fotograf
When everything comes together but nothing makes sense
When everything comes together but nothing makes sense (WECTBNMS), is a visual study of graffiti culture in Sweden, focusing on the people behind the thriving underground culture. Since graffiti first arrived to Sweden in the mid 1980’s hundreds of graffiti writers or vandals – however they are called – have devoted their lives to the peculiar and controversial form of art; by their actions they gain respect among their own rather small community, whereas are considered merely a nuisance by the general public. While graffiti often is seen as a youth culture and most graffiti writers usually start painting in their teenage years, the addiction grows deep roots that grip many for a lifetime.

The work consist of three different photographic viewpoints on graffiti: Portraiture of graffiti writers, documentary photography on actions relating to graffiti and surfaces cleaned of graffiti. No actual graffiti is shown in the work. In addition to photographs, the project displays official police documents used as evidence in court cases agains graffiti writers.

 

 

 

 

Torsdag 27 sept. kl.12-18
Fredag 28 sept. kl.12-18
Lördag 29 sept. kl.12-16
Söndag 30 sept. kl.12-16

En utställning av Henrik Ljusberg och Janne Riikonen i samarbete med Lat.63 art arena, Östersunds kommun med stöd av Svenska Postkodstiftelsen, Jämtlands Läns Konstförening, Sveriges Konstföreningar