Balans och provokation 21 jan – 24 feb 2017

Balans och provokation

— Samtida konst från Burma/Myanmar

Den moderna konstscenen i Burma/Myanmar, genomgår en enorm förändring i takt med landets politiska utveckling. Efter 50 år av militärdiktatur och instängdhet har en stark dynamisk konstscen vuxit fram, vilken varit relativt osynlig för den västerländska publiken. I utställningen Balans och Provokation möter vi fyra samtida konstnärer, representativa för de huvudsakliga riktningar av konstnärliga uttryck som blivit framträdande för landets konstscen. Dels ett större installationsbaserat verk där Burmas historia, filosofi och andlighet är en stark tematik, och där strävan efter att uppnå balans i tillvaron är central. Den andra riktningen har tagit mer subversiva och provokativa uttryck, vilket i utställningen belyses i video- och performanceverk. Denna dikotomi mellan balans och provokation är utmärkande för Burmas rådande visuella kultur och utgör en intressant kombination av lokala traditioner, samhällskritik och moderna influenser.

Bakgrund

Gränserna för nuvarande Burma ritades ut på 1800-talet, då Storbritannien koloniserade och utan hänsyn till lokala skiljelinjer lade hela området under brittiskt styre. 1947 inledde Aung San ett frihetskrig mot britterna, han mördades innan landet officiellt förklarades självständigt 1948.

1962 genomförde general Ne Win en militärkupp och isolerade landet från omvärlden. I över 50 år har landet präglats av förtryck, inbördesstridigheter och uppror. Kampen om ett fritt och demokratiskt Burma har för många blivit synonymt med antivåldsaktivisten, politikern och nobelpristagaren Aung San Suu Kyi, dotter till den mördade Aung San, som dömts och suttit nästan 15 år i husarrest för sitt arbete.1989 bytte militärjuntan namn på landet till Myanmar, i nationalistiskt syfte och för att bryta med den koloniala historien.

Demokratirörelsen i Burma accepterar inte juntans legitimitet, och därför inte heller namnbytet. 2007 genomfördes den största demonstrationen på över 20 år, initierad av buddistiska munkar, mot landets regim. En verklig demokratiseringsprocess inleddes och fria val utlovades. 2015 fick oppositionspartiet NLD, The National League for Democracy, med bland andra Aung San Suu Kyi i spetsen, övervägande majoritet av rösterna i landets historiskt mest demokratiska val. Dock tilläts Suu Kyi inte tillträda som president eftersom hon har två söner med brittiskt medborgarskap. Istället blev partikamraten Htin Kyaw president. Landets drygt 51 miljoner människor utgörs av över 60 olika folkgrupper, där förutsättningarna för människor skiljer sig markant. Många lever i ekonomisk eller social utsatthet och saknar politiskt inflytande. Särskilt svårt är det för den muslimska minoriteten som räknas till världens största landlösa folk. Även om utvecklingen tycks gå mot ett mer öppet och demokratiskt samhälle är det fortfarande mycket och svårt arbete som kvarstår innan Burma kan betraktas som en demokrati.

Konstscenen idag i Burma/Myanmar

Det strikta systemet och censuren som tidigare rådde ledde till att människor fick söka alternativa vägar och sätt att verka kreativt på. Små gallerier och privata aktörer blev på så vis tillflyktsort för konstutövare samt en plats för den växande proteströrelsen. Utan eller med mycket lite stöd och i skymundan från den officiella makten har huvudsakligen två konstströmningar utvecklats. Den ena har tagit en mer traditionell eller klassiskt figurativ riktning medan den andra har utvecklat en mer provokativ karaktär, i form av moderna medier som video eller performances. Utmärkande för konsten i Burma är att där ofta finns en inhemsk individualitet, en känsla för lokala betydelser och nyanser. Det repressiva samhällsklimatet har också gjort avtryck i konstens utformning, då regimen, och inte minst censuren har satt ramen för vad som varit möjligt.

Konstnärerna

The Maw Naing (f. 1971) är filmregissör och installationskonstnär. Han kommer att delta i stora salen med en storskalig installation som innefattar ett femtiotal myggnät i varierande kulörer, som hänger från golv till tak. Näten syftar till andlighet och meditation.

Yadanar Win (f. 1990) är en ung performancekonstnär som i sina verk i utställningen undersöker sin egen persona i rollen som kvinna och förvärvsarbetare i det burmesiska samhället. Hon har tillsammans med Ko Latt att gjort ett videoverk där en traditionell burmesisk bröllopscermoni förvandlas till nåt annat. Vi väljer även att visa rekvisita och dräkter från ceremonin i utställningen.

Ko Latt (f. 1986) arbetar med performance och film som fokuserar på HBTQ- frågor, vilka problematiserar den rådande konservativa synen på kön och identitet i Burma. Ko Latt har via Färgfabriken fått ett residensstipendium vid IASPIS. Ko Latt deltar i utställningen med ett videoverk tillsammans med Yadanar Win.

Ma Ei (f. 1975) påvisar diskrepansen mellan den traditionella bilden och föreställningen av kvinnan, och vad den samtida kvinnan faktist är och skulle kunna vara. För att illustrera detta experimenterar Ma Ei bl.a. med attribut som kläder, ryktespridning och sex. I utställningen visar hon ett nyproducerat videoverk.

Utställningen “Balans och Provokation” visas av Lat.63 art arena i samarbete med Färgfabriken.
Utställningen har producerats av Färgfabriken tillsammans med curatorn Nathalie Johnston.

Under de senaste tre åren har Färgfabriken haft ett pågående projekt i Rangoon/ Yangon i samband med New Urban Topologies (NUT), Färgfabrikens externa stadsutvecklingsprogram. Via projektet har man etablerat ett omfattande kontaktnät bland konstnärer och arkitekter, samt fått en inblick i landets progressiva konstutveckling. Den unge burmesiske bild- och performanskonstnären Ko Latt har genom Färgfabrikens förmedling mottagit ett residensstipendium via IASPIS under sommaren 2016. Tack vare detta producerar Färgfabriken utställningen Balans och Provokation där vi presenterar fyra intressanta och representativa burmesiska konstnärer. Samtidigt synliggör vi Burma som nation; dess historia och den demokratiseringsprocess som nu sker för en svensk publik. Vi är glada att kunna visa utställningen i samarbete med Lat.63

Datum: 21 jan – 24 feb 2017

Öppettider:
Onsdag 8 feb-Fredag 10 feb STÄNGT
Lördag 11 feb-Söndag 12 feb kl. 11-17
Onsdag 15 feb-Söndag 19 feb kl. 11-17
Utställningen öppnar 12:00 lördag 21/1

Evenemang:
Onsdag 15 feb kl. 18:30
Föredrag Burma
Burma ett konststycke – berättelser och reflektioner från resor i Myanmar

Torsdag 16 feb Yoga kl. 18:30
Yoga i konstinstallation

Onsdag 22 feb STÄNGT

Torsdag 23 feb-24 feb kl. 11-17

Grupper/visning:
Skola och enskilda grupper kan bokas 08:30 – 17:00 alla dagar i veckan
Mail: info@lat63.se, tel: 070-7317076

Utställningen har producerats av Färgfabriken tillsammans med curatorn Nathalie Johnston